fòbia

fobia (es), phobia (en)
f

Aversió apassionada, angoixosa i obsessiva, generalment de caràcter patològic, a persones, objectes, situacions o actes.

El mecanisme que la causa és sovint un conflicte inconscient. El subjecte malalt té por de les seves pulsions i vol negar la realitat, i per això desplaça la seva angoixa cap a un objecte simbòlic, irrisori, que intenta d’evitar. Diferents tècniques psicoteràpiques (com per exemple la dessensibilització sistemàtica) actuen eficaçment sobre aquest trastorn.