Föhr

Illa de la mar del Nord, de les illes Frisones, Alemanya.

Formada per morenes argiloses, és d’economia bàsicament ramadera. També hi és important la pesca. La ciutat principal és Wyk.