Fondespatla

Fuentespalda (es)

Municipi del Matarranya, a la depressió morfològica de l’Ebre, estès a la dreta del Tastavins (límit occidental), a l’interfluvi d’aquest i el riu de la Pena.

És accidentat pels contraforts nord-occidentals del port de Beseit: la mola de Fuell i la punta de l’Ombria, amb altituds per damunt dels 1000 m. Unes dues terceres parts del territori són cobertes per boscs de pins i carrasques (2 244 ha) i per pastures (338 ha). Hi predomina l’agricultura de secà: oliveres (377 ha), cereals (343 ha), vinya (326 ha) i ametllers (91 ha); el regadiu es limita a 58 ha (hortalisses i blat de moro). La ramaderia (bestiar porcí i oví) hi és poc important. Hi ha pedreres d’argila refractària i jaciments de bauxita. Les activitats industrials deriven de l’agricultura (elaboració d’oli i d’aiguardent) i de l’explotació de la fusta. La vila (429 h agl i 11 h diss [1981]; 712 m alt) és al fons d’una vall estreta, afluent, per l’esquerra, del Tastavins, entre les muntanyes de Sant Miquel i de la Pena del Corb; el poble antic degué ésser més adossat a aquesta muntanya, a l’indret conegut per les Viles Velles. L’església parroquial és dedicada a sant Salvador.