fondo gran de Gomila

Curs fluvial de la comarca del Baix Penedès.