fonema anterior

m
Fonètica i fonologia

Dit del fonema l’articulació del qual és formada, en general, a la part de davant de la boca, sigui per un formant bucal inferior a la faringe, sigui per una interrupció que té lloc simplement en els indrets supraglòtics avançats.

Anomenat també de vegades fonema agut i palatal: [i, e, ε] i les consonants palatals.