font

f

Document, text, etc, en què es basa una doctrina, una interpretació, etc.