font

archivo de fuente tipográfica, fuente digital, tipo de letra (es)
computer font, digital font, font file (en)
f
Electrònica i informàtica
Disseny i arts gràfiques

Implementació digital d’un estil de lletra, que conté els glifs i un codi específic a partir dels quals un programa pot renderitzar l’escriptura.