font de les Piques

Font del municipi de Cubells (Noguera).