font vauclusiana

f
Hidrografia

Surgència inversa.

Anomenada també falsa font a causa de la manca de filtració de les aigües, l’aigua hi brolla circulant de baix a dalt. Una altra característica és la manca de corrent dins la massa d’aigua, que aparentment és immòbil. Es pot originar quan el relleu en qüestió descansa sobre un nivell de roques impermeables. Pren el nom de la font que surt a Valclusa (Provença) amb un cabal de 13 m3/s de mitjana i que dóna lloc al naixement del riu Sorga. El cabal d’una font vauclusiana pot variar bastant, segons les circumstàncies climàtiques.