Fontanelles

Indret del municipi de Crespià (Pla de l’Estany).