Fontes Hispaniae Antiquae

Sèrie on són recollits tots els texts d’autors antics grecs i llatins que tracten de la península Ibèrica, publicada per la Universitat de Barcelona sota la direcció d’Adolf Schulten i de Pere Bosch i Gimpera en la primera fase i de Schulten i de Lluís Pericot en la segona.

Conté els texts originals, un comentari històric i la traducció al castellà, presentats per ordre cronològic. El volum primer fou publicat el 1922 (reeditat el 1955), i l’onzè, dedicat a les fonts de l’època visigòtica i bizantina, el 1947. No n'han aparegut el setè i el dotzè. A.Schulten dugué el pes de l’obra, trià els texts i escriví tots els comentaris, que sovint reflecteixen els seus punts de vista personals, llevat dels volums vuitè i onzè, obra de Robert Grosse.