for

m
Numismàtica i sigil·lografia

Valor de circulació d’una moneda estimat al mercat.