forca

f
Oficis manuals

Barra de fusta que per un cap és bifurcada i que serveix als vidriers per a agafar peces que tinguin coll i per a transportar-les.