forca

f
Oficis manuals

Pal acabat per un cap en dues puntes que els forners empren per a ficar la llenya dins el forn.