força

f
Dret
Dret canònic

Greuge que fa un jutge o un oficial eclesiàstic quan usurpa una jurisdicció per a conèixer d’una causa o es nega a donar el dret d’apel·lació.