força

f
Història
Dret català

Exacció forçosa d’un tribut.