força

f
Enologia

Grau de concentració d’un vi, d’un licor, etc.