força contraelectromotriu

força contraelectromotora
f
Electrònica i informàtica

Força electromotriu desenvolupada en certs elements o aparells intercalats en un circuit elèctric que tendeix a oposar-se al pas del corrent.

Apareix sempre que l’energia elèctrica és transformada en qualsevol altre tipus d’energia que no sigui calor. Sol ésser indicada en sigla per fcem.