força gravitatòria

f
Física

Força atractiva que s’exerceix entre dues masses.

És inversament proporcional al quadrat de la distància entre les masses, com es desprèn de la llei F = (Gm1m2 )/r2 1 , dita de la gravitació universal. Aquestes forces són, en una bona part, les responsables de l’estructura de l’Univers en el pla astronòmic.