Foreign Office

A la Gran Bretanya, designació del ministeri d’afers estrangers.

Fundat el 1872, absorbí (1969) els ministeris del Commonwealth i de les colònies.