forma farmacèutica

f
Farmàcia

Cadascuna de les varietats en què es pot presentar un medicament per tal de facilitar-ne l’administració al malalt.

Hom les pot classificar, segons la natura física, en sòlides (comprimits, càpsules, dragees, píndoles, llapis), líquides (xarop, liniment, solucions, injectables) i semisòlides (pomades, cremes, conserves). Segons la via d’administració, hom les classifica en orals, rectals (supositoris i ènemes), injectables (si hom les aplica per dessota de la pell) i tòpiques (si hom les aplica al damunt de la pell).