Formosa

Província del nord de l’Argentina, entre el Paraguai —del qual la separa el riu Pilcomayo— al nord, el riu Bermejo al sud, Salta a l’oest, i el riu Paraguai, a l’est; forma part de la regió del Gran Chaco.

La capital és Formosa (93 603 h [1980]). És una plana al·luvial inclinada cap a l’est en la qual l’escàs pendent facilita la formació d’aiguamolls i arenys. El clima hi és tropical, amb temperatures mitjanes anuals de 20°C i pluges de 1 000 mm, que augmenten cap a l’est, i amb una estació seca del maig a l’octubre. La vegetació és de sabana, amb bosc de cedres. Poblada al final del s XIX, la manca de comunicacions ha mantingut la població concentrada als marges del riu Paraguai; la densitat és molt baixa (4 h /km2 [1980]). L’estructura econòmica és agropecuària; hi destaquen el conreu de cotó, l’explotació forestal i la ramaderia (més d’un milió de caps de bestiar boví). L’únic centre industrial (derivats agropecuaris) és Formosa.