fórmula de Rayleigh

fórmula de Rayleigh-Jeans

f
Física

Expressió formal que dóna la densitat d’energia d’una radiació per unitat d’energia i d’interval de freqüències a partir de la teoria del cos negre.

Fou emesa per J.Rayleigh i J.Jeans, al començament del segle, en l’àmbit de la mecànica clàssica, en la qual suposaven que els fotons eren com oscil·ladors clàssics amb una energia mitjana de kT (principi d'equipartició de l'energia). Hom l’escriu com ρΤ(ν) = (8πν2/c3) kT, on ν és la freqüència, c la velocitat de la llum, k la constant de Boltzmann i T la temperatura absoluta, i és l’expressió asimptòtica de la fórmula de Planck en la regió de les freqüències baixes (hν> ckT).