Forn

Llogaret del municipi de Fígols i Alinyà (Alt Urgell), al vessant de la vall de la Vansa, al N del terme.

Hi ha l’església de Sant Miquel i Sant Esteve, sufragània de la parròquia de Fígols.