forònids

m
pl
Zoologia

Grup taxonòmic d’animals lofotrocozous lofoforats format per organismes bentònics que viuen dins de tubs quitinosos, en el fons marí.