forsterita

f
Mineralogia i petrografia

Silicat de magnesi, Mg2SiO4 .

Terme extrem de la sèrie de l’olivina. La forsterita i l’olivina són incompatibles amb la sílice lliure (SiO2), puix que hi reaccionen i originen piroxens. El color és blanc, tirant a un verd d’oliva. Es forma per metamorfisme de la calcària dolomítica. Té duresa 7 i pes específic 3,222.