fort

m
Construcció i obres públiques
Militar

Obra de terra, de fàbrica, fortificada destinada a la defensa d’una ciutat, d’un port, d’un pas, etc.