Fort Collins

Localitat de l’estat de Colorado (EUA).