fortalesa

f
Construcció i obres públiques
Militar

Vista de la ciutat fortificada de Carcassona

© Lluís Prats

Plaça o lloc fortificat, organitzat per a la defensa.