Fortuna

Divinitat grecoromana, àrbitra del destí humà.

Era representada amb una roda, símbol de la volubilitat de les seves resolucions, o amb la mà al timó, representació del seu poder de decisió. Sembla que Servi Tul·li n'introduí el culte a Roma, on el més notable dels temples que hom li dedicà és el de la Fortuna Viril (s I), ben conservat. En el camp de l’escultura es destaca l’anomenada Fortuna d’Antioquia, obra d’Eutíquides (s IV aC; còpia romana als Musei Vaticani).