fosforita

f
Mineralogia i petrografia

Fosforita

© Fototeca.cat - G.Serra

Varietat d’apatita amorfocol·loïdal, criptocristal·lina o finament fibrosa, de natura pulverulenta, que ha estat formada per processos sedimentaris.

Les fosforites tenen molta importància en la indústria dels fertilitzants fosfatats.