fossa nasal

f
Anatomia animal

Cadascuna de les dues cavitats anfractuoses situades sota el crani i per damunt de la cavitat bucal, de la qual són separades per la volta palatina.

Lateralment es corresponen amb l’òrbita i el si maxil·lar. Són separades l’una de l’altra per una paret prima constituïda pel vòmer i l’esfenoide. Pel davant es comuniquen amb l’exterior per mitjà de l’orifici nasal anterior, i pel darrere s’obren en la gran excavació faringobucal.