fossa tectònica

f
Geologia

Depressió allargada, enfonsada, respecte als blocs laterals entre els quals és situada, per l’acció de les falles que la limiten.

Molt sovint els vessants són formats per un seguit de replans esglaonats segons el sistema de falles marginals. Són exemples de fosses tectòniques la vall del Rin entre els Vosges i la Selva Negra, la Depressió Prelitoral del Sistema Mediterrani Català i la Cerdanya, als Pirineus.