fotó

fotón (es), photon (en)
m
Física

Quàntum d’energia en forma de radiació electromagnètica, emès o absorbit per la matèria.

Fou introduït per Einstein, l’any 1905, per donar una explicació satisfactòria de l’efecte fotoelèctric. Amb la realització d’experiències de xoc entre electrons i radiació lluminosa (efecte Compton) hom ha pogut constatar el caràcter de partícula que presenta a vegades el fotó, la qual cosa permet d’associar-li un moment hv/c i una energia hv (v essent la freqüència de la radiació). El fotó té spin igual a 1, i, per tant, és un bosó; com que la seva massa en repòs és nul·la, l’helicitat del fotó només pot ésser 1 o -1, però no 0. Hom el representa pel símbol γ.