fotoelasticimetria

f
Física

Mesura de la fotoelasticitat.