fotoelectricitat

f
Electrònica i informàtica

Electricitat produïda per efecte de la llum o de radiacions electromagnètiques en general.