fotografia

f
Fotografia

Reproducció d’una imatge, obtinguda mitjançant el procediment de la fotografia, especialment la còpia o el positiu..