fotogrametria

f
Cartografia

fotogrametria Fotografia aèria del port d’Arenys de Mar. Inclou l’altímetre de l’avió, el nivell i el rellotge, dades importants a l’hora de la restitució

Conjunt de tècniques que permeten, mitjançant la càmera fotogràfica, de deduir, d’una projecció cònica de l’objecte, les seves dimensions i la seva situació.

Restitució fotogramètrica ja cartografiada del port d’Arenys de Mar

El fonament geomètric de la fotogrametria fou establert per Lambert el 1759, però fou Laussedat qui aconseguí (1851) plans exactes partint de fotografies. El 1903 Carl Pulfrich aplicà el principi del mesurament estereoscòpic al mètode fotogramètric, procediment perfeccionat el 1909 per Eduard von Orel. Els aparells inventats d’acord amb aquest nou sistema eren, però, d’una aplicació exclusiva als aixecaments topogràfics efectuats per mitjà de fotografies preses des de terra ( fotogrametria terrestre ). A partir de la Primera Guerra Mundial, el progrés de l’aviació permeté el desenvolupament de la fotogrametria aèria , que ofereix uns notables avantatges sobre la terrestre. El 1919 Poivilliers resolgué el problema de la restitució, amb la qual hom obté el traçat continu de les corbes de nivell (altimetria i cotes) i dels camins, els rius, les edificacions i altres elements de la planimetria. Uns altres constructors fabricaren també instruments fotogramètrics molt notables (Zeiss, Wild, Santoni, etc); en tots cal disposar, per a cada punt, d’un parell de fotografies preses des de l’avió (parell estereoscòpic) de manera que l’eix de la cambra sigui vertical. La transformació de la projecció cònica (fotograma) en una projecció paral·lela (pla) requereix el coneixement de les coordenades d’un cert nombre de punts del terreny (punts de suport) i la realització prèvia d’unes operacions d’orientació del parell estereoscòpic. Els aparells de restitució més recents, però, són ja automàtics ( ortofotogrametria). La fotogrametria té aplicació en l’arquitectura, l’escultura, la balística, la investigació sobre accidents de circulació i altres matèries; però resulta sobretot indispensable en els aixecaments topogràfics de grans territoris.