fotomuntatge

fotomontaje (es), photomontage (en)
m
Fotografia

Un fotomuntatge de Josep Renau

© Fototeca.cat

Fotografia composta obtinguda retallant diverses fotografies o parts de fotografies i enganxant-les juntes per tal d’aconseguir un efecte determinat.