fotònica

f
Electrònica i informàtica

Tècnica de la generació, l’amplificació, la detecció i el tractament de radiacions òptiques coherents.

Equival a l’electrònica dels fotons. La fotònica nasqué, de fet, amb la invenció del làser i pràcticament no hi ha entorns fotònics en què no hi hagi làsers. El primer làser aparegué el 1954, i el 1960 ho féu el làser de robí. La fotònica és encara en ple desenvolupament i tot sembla indicar que dominarà en un gran nombre de camps en el futur. Fins hi ha qui creu que substituirà l’electrònica; de moment, totes dues coexisteixen i es complementen perfectament.