fototeca

f
Arxivística i biblioteconomia

Unitat d’informació dedicada a adquirir, organitzar, conservar i difondre fotografies.