fracció impròpia

f
Matemàtiques

Fracció ordinària amb el numerador més gran que el denominador.