fracció irreduïble

f
Matemàtiques

Fracció en la qual el numerador i el denominador no tenen cap divisor comú, a part els trivials.

Tota fracció pot ésser escrita com a fracció irreduïble.