fracció pròpia

f
Matemàtiques

Fracció ordinària amb el numerador menor que el denominador.