fractura articular

f
Patologia humana

Fractura en què la línia de trencament arriba fins a l’interior de l’articulació.