fracturació hidràulica

hidrofracturació, fracking (en)

f
Geologia

Tècnica emprada en geologia del petroli consistent en l’estimulació de la permeabilitat d’una roca magatzem en un pou de petroli mitjançant la injecció forçada d’un líquid a pressió amb una suspensió de material granular, amb la qual cosa s’obren una sèrie de fissures a la roca.