franc

m
Economia

Unitat monetària principal de Djibouti (franc de Djibouti), des del 1949.

Dividit en cent cèntims. És quivalent a 0,00414 g d’or fi.