Francesc Dalmau i Faura

(?, segle XIX — Barcelona, 1886)

Òptic, propietari d’un establiment d’òptica i d’aparells científics a Barcelona.

El 1878 importà els primers telèfons dels Països Catalans i els instal·là a l’Escola Industrial de Barcelona; el mateix any ja fabricà aparells propis.