Francesc d’Assís Sales i Vallès

(Terrassa, Vallès Occidental, 1914 — Barcelona, 13 de desember de 2005)

Matemàtic.

Germà de Joan Sales i Vallès. Doctorat el 1946, obtingué dues vegades el premi Torres Quevedo del Centre Superior d’Investigacions Científiques pels seus treballs en el camp de les probabilitats. Després els seus estudis derivaren cap a la lògica algèbrica i l’anàlisi aprofundida de les estructures algèbriques dels sistemes lògics. Catedràtic d’estadística matemàtica i càlcul de probabilitats (1958), primer a la Universitat de Granada i des del 1961 a la de Barcelona, fou acadèmic numerari de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1976).