Francesc de Sales

François de Sales

(Castell de Sales, Savoia, 21 d’agost de 1567 — Lió, 28 de desembre de 1622)

Místic i prosista francès.

De família noble, estudià a París (1582) i a Pàdua (1589), on es doctorà en dret (1592). Sacerdot i canonge d’Annecy (1593), es dedicà a les missions catòliques en el Chablais (1593-98); bisbe coadjutor primer (1599) i residencial després d’Annecy-Ginebra (1602), implantà la reforma en tots els camps, amb una especial atenció a la predicació, que ell mateix exercia. A París tingué contacte amb Pierre de Bérulle, Vicenç de Paül i la família Arnauld. Amb Jeanne F. Frémyot de Chantal fundà l’orde de la Visitació (1610). La seva espiritualitat, molt amable i dolça, que creà escola, es manifesta sobretot en Introduction à la vie dévote (1608) i Traité de l’Amour de Dieu (1616). Fou canonitzat el 1665, declarat doctor de l’Església (1877) i patró dels periodistes (1923). La seva festa se celebra el 24 de gener.